Pomoc » Po kursie - egzaminy, certyfikaty » Jak zapisać się na egzamin końcowy?

Jak zapisać się na egzamin końcowy?

Gdy skończysz kurs, prześlij do nas tę informację mailem.

Sprawdzimy wtedy, czy zaliczyłeś(aś) wszystkie przypisane Ci ćwiczenia.

Jeżeli tak będzie, przypiszemy Ci na platformie test końcowy, który jest Pakietem testów dla każdego poziomu, i które sprawdzają stopień opanowania materiału leksykalnego i gramatycznego.

Równocześnie umówimy się z Tobą na końcowy egzamin ustny, który ma na celu sprawdzenie, czy opanowałeś(aś) w wystarczającym stopniu umiejętność mówienia (umiejętność konwersacji, odpowiadania na pytania i stawiania pytań z zakresu mini dialogów zawartych w kursie).

Po zaliczeniu testów końcowych otrzymasz certyfikat zaświadczający ukończenie kursu

na poziomie B2 i znajomość języka na tym poziomie.

Zobacz też: