Pomoc » Po zakupie - pierwsze kroki » Nie mogę zalogować się do platformy.

Nie mogę zalogować się do platformy.

Platforma posiada szereg zabezpieczeń, które uniemożliwiają niekontrolowany dostęp do danych użytkownika jak i szkoły.Powyższy problem może występować, gdy:1. Podczas pracy na kilku zakładkach na tym samym adresie internetowym.

2. Podczas pracy została zmieniona przeglądarka i przekopiowany adres internetowy.

3. W przypadku, gdy dostawca internetu ma zmienne IP (np: neostrada, internet GSM)-

podczas pracy na platformie może zostać dokonana zmiana numeru ip, a co za tym idzie

system uznaje zalogowanego użytkownika za innego (próba "podszycia").

4. Krótkie przerwy w dostępie do internetu (niestabilne łącze).Prawdopodobnie przyczyną takiego zachowania jest też serwer proxy. Jeżeli takowy jest ustawiony w przeglądarce proszę go wyłączyć.

Jeżeli nie, proszę skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych i poprosić go, aby ustawił adres dostępowy (adres szkoły) bez cache'owania (bezpośredni dostęp).Powyższe działania wyeliminują problem.