Pomoc » Praca z kursem na platformie on-line » Czy moje postępy są monitorowane przez szkołę?

Czy moje postępy są monitorowane przez szkołę?

Tak, każda Twoja aktywność jest rejestrowana i zapisywana na platformie. Na ich podstawie generowany będzie raport końcowy.

Na długoterminowych kursach mieszanych (regularne zajęcia z lektorem online na żywo i praca samodzielna na kursie e-learningowym), nauczyciel prowadzący regularnie monitoruje postępy słuchaczy, motywuje do nauki, przypomina o regularnej pracy, informuje o wynikach, wyjaśnia popełnione błędy, itd.

Na kursach e-learningowych nauczyciel prowadzący interweniuje tylko wtedy, kiedy jest

taka niezbędna konieczność oraz naturalnie generuje raporty na zakończenie kursu.