Pomoc » Praca z kursem na platformie on-line » Jak należy pracować z kursem?

Jak należy pracować z kursem?

Najlepiej jest przerabiać lekcje PO KOLEI, tak, jak są zaplanowane w kursie,
odsłuchiwać nagrania dowolną ilość razy (ale minimum 3,4) i koniecznie głośno powtarzać wszystkie nagrane wypowiedzi, aż do uzyskania względnej płynności i automatyzmu.

Nagrania odtwarzamy poprzez kliknięcie na trójkącik, strzałkę, głośnik/megafon lub słuchawki, znajdujące się obok słowa, pytania lub odpowiedzi.

Ważne jest, aby najpierw kilkakrotnie posłuchać nagrania, uważnie wsłuchując
się w wymowę oraz bez patrzenia w tekst / zapis wypowiedzi
, a dopiero po kilkukrotnym odsłuchaniu zacząć głośno powtarzać. Po kilku pierwszych powtórzeniach można patrzeć w tekst i powtarzać za nagranym speakerem.


Jeżeli powtórzenie całej wypowiedzi jest od razu zbyt trudne, proszę dzielić
wypowiedzi na krótkie, maksymalnie 3 wyrazowe logiczne "zlepki" i za każdym powtórzeniem dodawać kolejny "zlepek" słów lub za każdym razem dodawać po jednym słowie, aż do powtórzenia całego zdania.

Początkowo można powtarzać zdania bardzo, bardzo powoli, dosłownie słowo za
słowem, ale za każdym powtórzeniem proszę odrobinę przyspieszać wypowiedź, aby po kilku powtórzeniach powtarzać wypowiedzi z tą samą prędkością, z jaką wypowiadają ją Native Speakerzy.

Powtarzamy dopóty, dopóki nie będziemy w stanie powtórzyć pytań i odpowiedzi
z porównywalną prędkością do ich wypowiadania przez nagranego lektora.

W przypadku, gdy język "zaczyna się plątać", ponownie zaczynamy powtórkę zdania od
początku, bardzo powoli, słowo po słowie, i zaczynamy powoli przyspieszać.

Można i należy powtarzać każdą lekcję kilka razy. To samo dotyczy ćwiczeń. Jest to możliwie i kurs jest specjalnie do tego celu przygotowany. Kiedy
powracamy do przerobionych wcześniej stron, zostają one automatycznie
"wyczyszczone", dlatego możemy nanosić ponownie odpowiedzi, jakbyśmy robili to po raz
pierwszy. Tak samo dzieje się z wypowiedziami, których transkrypcja pojawia
się w trakcie odtwarzania nagrania.

Proszę szczególnie uważać na strony/slajdy z "ćwiczeniami", przed otworzeniem których pojawia się komunikat ostrzegawczy, że to jest test.

One są jak klasówki czy zapowiedziane sprawdziany w szkole i obejmują z reguły jakąś większą partię materiału lub ważne zagadnienie gramatyczne.

Przed otwarciem takiego slajdu widoczny jest wygenerowany „komunikat ostrzegawczy”, np. typu: „Czy chcesz wejść do rozdziału zawierającego Test XXX. Po naciśnięciu TAK nie możesz przeładować strony lub otwierać innych stron na Platformie, w przeciwnym razie otrzymasz 0 pkt.”

Oznacza to również, że nie można otworzyć strony z testem i pójść sobie w tym czasie na obiad czy zająć się czymś innym. W czasie dłuższego braku aktywności test się wyłączy. Będzie to równoznaczne z oddaniem pustej kartki nauczycielowi w tradycyjnej klasie. Rezultat zawsze ten sam – ocena niedostateczna i w rezultacie nie zaliczony test.

Dlatego zalecamy przed podejściem do każdego testu, kliknąć na komunikacie ostrzegawczym „NIE”, wrócić do poprzednich slajdów, powtórzyć materiał, ponownie przeczytać bloki z teorią gramatyczną, następnie upewnić się, że ma się przynajmniej 20 – 30 min wolnego czasu i dopiero powrócić do strony z testem. Wtedy na wyskakującym komunikacie ostrzegawczym klikamy „TAK” i przystępujemy do wypełniania testu.


Ten kurs odbywa się na platformie e-learningowej, czyli pracujemy na nim samodzielnie bez wsparcia lektora.

Jest on przygotowany generalnie w oparciu o metodę bezpośrednią, ale został uzupełniony o elementy metody tradycyjnej i komunikacyjnej, aby jeszcze podnieść jego skuteczność.

Większość materiału jest nagrana przez Native Speakerów jako nagrania audio,
wyposażone w zdjęcia obrazujące treść pytania oraz transkrypcje nagranych wypowiedzi.

Praca samodzielna z kursem polega nie tylko na wielokrotnym GŁOŚNYM powtarzaniu wszystkich pytań i odpowiedzi, ale i nauczeniu się nagranego słownictwa oraz regularnym rozwiązywaniu ćwiczeń, testów i quizów, aby móc się przygotować do konwersacji na żywo, z żywym człowiekiem, co na początku pracy nad przełamaniem bariery w mówieniu jest niezbędne.

Równolegle z pracą własną na gotowym kursie, można uczestniczyć w lekcjach / konwersacjach online, na żywo, z lektorem, które odbywają się w wirtualnej sali za pomocą komunikatora internetowego, a nie w sali tradycyjnej.

Regularne zajęcia z lektorem podnoszą skuteczność nauki, pozwalają na otrzymanie bezpośredniej informacji zwrotnej o poprawności naszej wymowy, jak również stopniu opanowania materiału, a przede wszystkim pozwalają utrzymać wysoką motywację do nauki.

Lekcje z lektorem są swoistym sprawdzianem naszych prawdziwych, rzeczywistych umiejętności komunikacyjnych oraz namacalnym dowodem czynionych przez nas postępów w nauce.