Pomoc » Jestem zainteresowany kursem angielskiego » Czy są jakieś ograniczenia, limity przy korzystaniu z kursu?

Czy są jakieś ograniczenia, limity przy korzystaniu z kursu?

Nie, możesz uczyć się 24/24, 7/7.

Nie ma żadnego limitu czasu ani ilości dobowego materiału do przerobienia.

Można i należy wielokrotnie powracać do wcześniej przerabianych lekcji.