Pomoc » Jestem zainteresowany kursem angielskiego » Co to jest Angielski Metodą Bezpośrednią?

Co to jest Angielski Metodą Bezpośrednią?

Co to za kurs? Na czym polega promowany kurs? Czym jest Angielski Metodą Bezpośrednią?

Promowany kurs Angielski Metodą Bezpośrednią to unikatowe rozwiązanie umożliwiające samodzielną pracę na e-learningowym kursie języka angielskiego zamieszczonym na multimedialnej platformie, przygotowanym w oparciu o metodę bezpośrednią.

Jest to jedyny taki kurs na polskim rynku!

Już dziś możesz rozpocząć naukę na kursie Angielski Metodą Bezpośrednią całkowicie samodzielnie, wygodnie, bezpiecznie, bezstresowo i bez wychodzenia z domu!

Ucz się cztery razy szybciej i dwa razy lepiej dzięki internetowemu kursowi angielskiego metodą bezpośrednią!

Dlaczego 4 x szybciej? Ponieważ:

  • ponad 80% lekcji poświęcone jest na mówienie,

  • lektorzy na kursie metodą bezpośrednią mówią z naturalną prędkością codziennej komunikacji, a nawet szybciej,

  • uczeń jest cały czas aktywny na zajęciach, cały czas słucha lub mówi, nie mogąc się ani na chwilę „wyłączyć”,

Dlaczego 2 x lepiej? Ponieważ

  • stare i niepraktyczne słownictwo zostało zastąpione nowoczesnym i użytecznym

  • kurs został wzbogacony o różnorodne ćwiczenia (nie tylko dyktanda czy czytanie)

  • wprowadzone zostały liczne materiały wizualne

  • teraz możesz uczyć się języka angielskiego metodą bezpośrednią w domu, o dowolnej porze, dowolnego dnia i w dowolnym wymiarze czasu i wkładu własnego dzięki przeniesieniu kursu na multimedialną platformę e-learningową!

  • nie tracisz bezpowrotnie zajęć, na które nie dotarłeś oraz pieniędzy, jakie za nie zapłaciłeś(aś), bo zawsze możesz je nadrobić w domu dzięki temu, że kurs e-learningowy zawiera materiał wprowadzany na zajęciach z lektorem ułożony w przejrzyste lekcje!

  • co więcej, jeśli bierzesz udział w zajęciach stacjonarnych i / lub online z lektorem,

  • to e-learningowy kurs umożliwia Ci nie tylko nadrobienie w każdym momencie wszelkich zaległości, jakie mogły powstać na skutek Twoich nieobecności na zajęciach lub zwyczajnej dekoncentracji czy gorszego samopoczucia, ale również regularną powtórkę i ugruntowanie wiedzy!

Kurs "Angielski Metodą Bezpośrednią" składa się z wielu nagranych mini dialogów w formie pytań i sugerowanych poprawnych odpowiedzi wprowadzających nowe słownictwo, wyrażenia i gramatykę oraz następujących po nich bloków teoretycznych i różnorodnych ćwiczeń wdrażających i/lub gramatycznych.

Praktycznie każde nowe słowo, wyrażenie, dialog jest nagrane oraz udostępniony jest również jego zapis, obrazek pokazujący znaczenie danego pytania oraz krótkie tłumaczenie na język polski, jeśli to konieczne (opcja szczególnie przydatna dla uczniów realizujących kurs samodzielnie).

Szczegółowe informacje o tym, jak pracować / uczyć się samodzielnie na kursie znajdują się w odpowiedzi na pytanie „Jak należy pracować z kursem?”.