Można uzyskać bezpłatny, ograniczony czasowo dostęp do kursu, wypełniając formularz w zakładce Aktywacja i wpisując w rubryce Kod promocyjny słowo "demo" (bez cudzysłowu).