certyfikaty

Po przerobieniu i zaliczeniu wszystkich ośmiu poziomów kursu, zaliczeniu egzaminów cząstkowych i egzaminu końcowego na poziomie B2 możesz odpłatnie zdać Państwowy egzamin TELC B2 w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym i otrzymać:

CERTYFIKAT TELC B2
HONOROWANY WE WSZYSTKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz. U. Nr 266, poz. 2230, załącznik nr 2.